Vrndavana Dhama Ki Jaya (Hard-binding)

300

Description

This full colour pictorial guide to the land of Krishna, describes 100 Deities and tirthas (pilgrimage sites).

Places described: Visrama-ghata, Durvasa Muni’s Asrama, Pippalesvara Mahadeva, Sveta-varaha and Adi-varaha Mandira, Kesava Gaudiya Matha, Ranga-bhumi, Rangesvara Mahadeva, Gokarnesvara, Padmanabha Svayambhu, Dirgha Visnu Mandira, Maha-vidya-devi Mandira, Janma-bhumi, Bhutesvara Mahadeva, Madhuvana, Talavana, Kumudavana, Santanu-kunda, Bahulavana, Radha-kunda, Panca-pandavas, Tongue of Govardhana, Bhaktivinoda Thakura’s Bhajana-kutir, Radha-kunjabihari Gaudiya Matha, Lalita-kunda, Gopi-kupa, Kusuma-sarovara, Narada-vana, Govardhana Hill, Manasi Ganga, Cakalesvara, Aniyora, Govinda-kunda, Paitha, Puncari, Syama Dhaka, Adi-badari, Kamya-vana, Kadamba-khandi, Unchogaon, Varsana, Mor-kutir, Sankari-kor, Prema-sarovara, Sanket, Nandagrama, Nandisvara, Nrsimha-Varaha Mandira, Pavana-sarovara, Uddhava-kyari, Ter-kadamba, Khadira-vana, Sesa-sayi, Rama-ghata, Kela-thirta, Cira-ghata, Nanda-ghata, Bhadravana, Bandiravana, Bilvavana (Srivana), Pancakrosi Vrndavana, Garuda-Govinda, Kaliya-hrada, Krishna-Balaram Mandira, and many other places

Reviews (0)

0.0
0
0
0
0
0

Be the first to review “Vrndavana Dhama Ki Jaya (Hard-binding)”

There are no reviews yet.